Επίδραση της υπεργλυκαιμίας μετά από φόρτιση γλυκόζης σε βιοχημικούς δείκτες ενδοθηλιακής λειτουργίας υγιών εθελοντών. Συσχέτιση με τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επίδραση της υπεργλυκαιμίας μετά από φόρτιση γλυκόζης σε βιοχημικούς δείκτες ενδοθηλιακής λειτουργίας υγιών εθελοντών. Συσχέτιση με τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων

Παπαδοπούλου Ποζατζίδου, Δάφνη

Το ενδοθήλιο και τα αιμοπετάλια έχουν συμβολή στην διαδικασία της αθηρογέννεσης και των θρομβώσεων. Έχει φανεί, μέσα από παθοφυσιολογικούς και βιοχημικούς μηχανισμούς, πως η μεταγευματική υπεργλυκαιμία επιδρά αρνητικά, δηλαδή επάγει την αθηρωμάτωση και τις θρομβώσεις. Συγκεκριμένα, η μεταγευματική υπεργλυκαιμία αυξάνει το οξειδωτικό στρες και μειώνει την βιοδιαθεσιμότητα του μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο αποτελεί αγγειοδιαστολέα και αναστολέα συσσώρευσης των αιμοπεταλίων και παράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα αιμοπετάλια. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσο μειώνονται τα επίπεδα των νιτρικών-νιτρωδών, που αποτελούν σταθερούς μεταβολίτες του μονοξειδίου του αζώτου και μπορούν να προσδιοριστούν πειραματικά, μετά από φόρτιση συγκεκριμένων συγκεντρώσεων γλυκόζης σε πλάσμα αίματος 8 υγιών εθελοντών, και κατά πόσο τα μειωμένα επίπεδα αυτών σχετίζονται με άλλους δείκτες όπως η δραστικότητα των αιμοπεταλίων. Μετά το πέρας των πειραμάτων και των στατιστικών αναλύσεων, φάνηκε πως για φόρτιση γλυκόζης 75 και 150 γρ μειώθηκαν στατιστικά σημαντικά τα επίπεδα νιτρικών-νιτρωδών, ενώ για φόρτιση γλυκόζης 100γρ υπήρχε μια τάση διαφοροποίησης σε σχέση με την χρονική στιγμή 0. Φάνηκε, ακόμα ότι όσο αυξάνει η υπεργλυκαιμία τόσο μειώνονται τα επίπεδα των νιτρικών-νιτρωδών. Τέλος, υπήρξε συσχέτιση που έδειξε ότι όσο πιο αυξημένα είναι τα αρχικά επίπεδα νιτρικών-νιτρωδών τόσο πιο μειωμένη είναι η δραστικότητα και η συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Όλα τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν, ενισχύουν τα συμπεράσματα άλλων μελετών που υπάρχουν στην αρθρογραφία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αιμοπεταλιακή συσσώρευση
Μονοξείδιο του αζώτου
Μεταγευματική υπεργλυκαιμία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.