Γεωμορφολογική μελέτη της λεκάνης απορροής του Βουραϊκού ποταμού Βόρεια Πελοπόννησος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Γεωμορφολογική μελέτη της λεκάνης απορροής του Βουραϊκού ποταμού Βόρεια Πελοπόννησος

Πετράκου, Χαρούλα

Η παρακάτω εργασία εξετάζει την γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής του Βουραϊκού ποταμού στην Βόρεια Πελοπόννησο, μέσα από το πρίσμα των σύγχρονων τεχνολογιών γεωμορφολογικής ανάλυσης και χαρτογράφησης, με τη βοήθεια συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και των δεδομένων τηλεπισκόπησης. Ο Βουραϊκός ποταμός εντοπίζεται στο νότιο-ανατολικό περιθώριο του Κορινθιακού κόλπου, στην Βόρεια Πελοπόννησο, στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων. Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα ποτάμια συστήματα της βόρειας Πελοποννήσου, του οποίου η λεκάνη απορροής χαρακτηρίζεται από ένα ποικιλόμορφο ανάγλυφο. Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα κυρίως των ποτάμιων διεργασιών, της έντονης και συνεχούς τεκτονικής δραστηριότητας της περιοχής, αλλά και της δράσης των παγετωνικών διεργασιών κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε αποτέλεσε συνδυασμό βιβλιογραφικής ανασκόπησης, εύρεσης χαρτών και εργασιών ανάλυσης χωρικών δεδομένων, μέσω των αυτοματοποιημένων μοντέλων, σκίασης, έκθεσης και κλίσεων, τα οποία προήλθαν από την επεξεργασία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους χωρικής διακριτικής ικανότητας 5 μέτρων το οποίο παραχωρήθηκε από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν γεωλογικοί χάρτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και τοπογραφικοί χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:50.000. Από τη μελέτη των μοντέλων αυτών, παρουσιάστηκε μια γενική εικόνα του αναγλύφου και εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές γεωμορφές, οι οποίες αξιολογήθηκαν, εμπλουτίστηκαν, και διορθώθηκαν μέσω της μελέτης πεδίου και δορυφορικών εικόνων. Η ανάλυση, η αποτύπωση και η παραγωγή των εικόνων και των χαρτών έγινε, μέσα από την χρήση του λογισμικού Arc GIS v.10.3&9.3. Τέλος έγινε η σύνθεση του γεωμορφολογικού χάρτη κλίμακας 1:25.000 στον οποίο αναπαρίστανται οι γεωμορφές οι οποίες αποτελούν ενδείξεις της εξέλιξης, καθώς προσδιορίζουν τις διεργασίες που διαμόρφωσαν την σημερινή εικόνα του αναγλύφου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Βουραϊκός ποταμός
ήμι αυτοματοποιημένη μέθοδος γεωμορφολογικής χαρτογράφησης
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Γεωμορφολογία
Βόρεια Πελοπόννησος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.