Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσω του μαθήματος της Γεωγραφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσω του μαθήματος της Γεωγραφίας

Παπαδόπουλος, Νικόλαος

Η αξία της δημιουργικής σκέψης στη σημερινή κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητη. Για να καταφέρει όμως το σχολείο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες πρέπει να υιοθετήσει τις κατάλληλες πρακτικές διδασκαλίας.Το 1956 ο Bloom κατάφερε να διαχωρίσει τις γνωστικές ικανότητες του νου σε ένα πολυεπίπεδο μοντέλο ταξινόμησης, με σκοπό να βοηθήσει την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεθόδων αξιολόγησης.Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, χρησιμοποιώντας την ταξινομία του Bloom, να αξιολογήσει τις δραστηριότητες των σχολικών βιβλίων του γυμνασίου και να ερευνήσει κατά πόσο αυτές είναι σχεδιασμένες για να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών.Τέλος, προτείνονται κάποιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές στην τάξη, έτσι ώστε να καλύψουν την έλλειψη των δημιουργικών δραστηριοτήτων από τα σχολικά βιβλία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ταξινομία Bloom
δημιουργικότητα
γεωγραφία
εκπαίδευση
Παιδαγωγικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.