Η σημασία των αποβλήτων τροφίμων: επιπτώσεις και πρωτοβουλίες στη σύγχρονη κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η σημασία των αποβλήτων τροφίμων: επιπτώσεις και πρωτοβουλίες στη σύγχρονη κοινωνία

Ψαλλίδα, Γεωργία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο να μελετήσει την έκταση σπατάλης, όσον αφορά τα τρόφιμα, αναδεικνύοντας τις διάφορες πηγές τροφοδότησης και παράλληλα να παρουσιάσει τις παραγόμενες επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, στο να αναδείξει μέτρα πρόληψης ενάντια στη σπατάλη.Το θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο περιγράφει, τις διαστάσεις του προβλήματος της σπατάλης σε κοινωνικό, οικονομικό, αλλά κυρίως σε περιβαλλοντικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στα τρία βασικά στάδια, το στάδιο της (αγροτικής) παραγωγής, το στάδιο των αγορών και τέλος το στάδιο του καταναλωτή. Στο δεύτερο τμήμα του θεωρητικού μέρους, περιγράφονται τα διάφορα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση νέων προτύπων όσον αφορά τον τελικό καταναλωτή. Για τους σκοπούς του εμπειρικού μέρους της εργασίας, εκπονήθηκε έρευνα μέσω ενός ερωτηματολογίου και ενός ημερολογίου. Έτσι, στο τρίτο μέρος της μελέτης γίνεται αναφορά στο είδος του ερωτηματολογίου - ημερολογίου, στη μεθοδολογία εκπόνησής τους και στη συνέχεια, η τελική ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τέλος, η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή ενός συνόλου συμπερασμάτων, τα οποία περικλείουν τη σημασία της σπατάλης των αποβλήτων τροφίμων, καθώς επίσης και τις σημαντικότερες ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση αυτής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

απόβλητα τροφίμων
βιωσιμότητα
αειφορεία
καταναλωτικά πρότυπα
σπατάλη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.