Η σημασία των αποβλήτων τροφίμων: επιπτώσεις και πρωτοβουλίες στη σύγχρονη κοινωνία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η σημασία των αποβλήτων τροφίμων: επιπτώσεις και πρωτοβουλίες στη σύγχρονη κοινωνία

Ψαλλίδα, Γεωργία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο να μελετήσει την έκταση σπατάλης, όσον αφορά τα τρόφιμα, αναδεικνύοντας τις διάφορες πηγές τροφοδότησης και παράλληλα να παρουσιάσει τις παραγόμενες επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, στο να αναδείξει μέτρα πρόληψης ενάντια στη σπατάλη.Το θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο περιγράφει, τις διαστάσεις του προβλήματος της σπατάλης σε κοινωνικό, οικονομικό, αλλά κυρίως σε περιβαλλοντικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στα τρία βασικά στάδια, το στάδιο της (αγροτικής) παραγωγής, το στάδιο των αγορών και τέλος το στάδιο του καταναλωτή. Στο δεύτερο τμήμα του θεωρητικού μέρους, περιγράφονται τα διάφορα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση νέων προτύπων όσον αφορά τον τελικό καταναλωτή. Για τους σκοπούς του εμπειρικού μέρους της εργασίας, εκπονήθηκε έρευνα μέσω ενός ερωτηματολογίου και ενός ημερολογίου. Έτσι, στο τρίτο μέρος της μελέτης γίνεται αναφορά στο είδος του ερωτηματολογίου - ημερολογίου, στη μεθοδολογία εκπόνησής τους και στη συνέχεια, η τελική ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τέλος, η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή ενός συνόλου συμπερασμάτων, τα οποία περικλείουν τη σημασία της σπατάλης των αποβλήτων τροφίμων, καθώς επίσης και τις σημαντικότερες ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση αυτής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

απόβλητα τροφίμων
βιωσιμότητα
αειφορεία
καταναλωτικά πρότυπα
σπατάλη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)