Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου

Νάκη, Καλλιόπη

H παρούσα εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Βιώσιμης Ανάπτυξης με κατεύθυνση Αγωγή του Καταναλωτή, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της είναι η διερεύνηση της συμβολής του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με τις τουριστικές μονάδες φιλοξενίας που υπάρχουν στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. Η ανάπτυξη του τουρισμού στη συγκεκριμένη Περιφέρεια σε συνδυασμό με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι δυνατόν να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου, διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον βραχυπρόθεσμα και, κυρίως, μακροπρόθεσμα. Είναι πολύ σημαντικό να στοχεύουμε σε μια οικονομική ανάπτυξη η οποία να είναι αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι ιδανική για την ανάπτυξη πολλών μορφών τουρισμού καθώς αποτελείται τόσο από ορεινές και πεδινές περιοχές όσο και από θαλάσσιες και μπορεί να καλύψει δηλαδή και τους απαιτητικούς επισκέπτες. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της μεταπτυχιακής μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά, αναλύεται το φαινόμενο του τουρισμού, τα στάδια ανάπτυξης του τουρισμού, ο κύκλος ζωής του τουρισμού, οι δυσχέρειες που συναντά η τουριστική ανάπτυξη, οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις της, η αειφορία και η υπάρχουσα κατάσταση του τουρισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου. Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο της φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται διάκριση και ταξινόμηση των μονάδων φιλοξενίας, παρατίθενται τα κίνητρα δημιουργίας μιας επιχείρησης, αναλύονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να στελεχώνουν κάθε επιχειρηματία και δίνεται βάση στην σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρική ανάλυση, αναλύονται προηγούμενες εμπειρικές μελέτες και πραγματοποιείται ανάλυση SWOT για την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ παρουσιάζονται ακόμη τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ηπειρος
Τουρισμός
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα - Ήπειρος
Περιφέρεια Ηπείρου
οικονομική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα - &apos
επιχειρηματικότητα
μονάδες φιλοξενίας
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα -&apos

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)