Η εφαρμογή του project στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το παράδειγμα των υλικών γραφής με χρήση Web 2.0

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η εφαρμογή του project στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το παράδειγμα των υλικών γραφής με χρήση Web 2.0

Γκόλτσιου, Αικατερίνη

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί κύριο μέλημα του σημερινού σχολείου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. και της web 2.0 επικοινωνίας διαμορφώνεται κλίμα συνεργατικής μάθησης και δημιουργικής διάδρασης μεταξύ των χρηστών. Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, η ανακαλυπτική μάθηση και η συνδιαμόρφωση καθιστούν τους μαθητές δημιουργούς και όχι απλούς αποδέκτες. Η εκπαιδευτική εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων web2.0 παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον καθώς συμβάλλει στην από κοινού οικοδόμηση της γνώσης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η διαμόρφωση ενός βιωματικού project μέσω του web 2.0 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το κύριο ερώτημα είναι αν και πώς οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές, στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της μεθόδου project, με παράλληλη ανάληψη βιωματικών δράσεων και ενσωμάτωση σε αυτές τις εφαρμογές εργαλείων διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης. Η δράση υλοποιήθηκε σε μαθητές της Β΄ τάξης δημοτικού σχολείου της Αττικής στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, με διάχυση στο πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα και αφορούσε την εξέλιξη των υλικών γραφής από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, τη διερεύνηση της φύσης και τη χρήση των διαφορετικών επιφανειών και μελανιών γραφής στην καθημερινότητα και τη διαφορετική απεικόνιση της γραφής σε έργα τέχνης, πίνακες και βιβλία, με αναφορές στην εποχή και στον καλλιτέχνη. Από την αξιολόγηση της δράσης αναδείχτηκε ότι η εφαρμογή του project με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών συνέβαλε στην καλλιέργεια τόσο των κοινωνικών δεξιοτήτων των χρηστών μέσω της συνεργασίας όσο και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της μεταγνωστικής ικανότητας κατά τη διερεύνηση των ερωτημάτων και την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση
ψηφιακές εφαρμογές
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία - Μέθοδος Project
wikis

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-04-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)