Τεχνοοικονομική αποτίμηση και βελτιστοποίηση ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση υπηρεσιών Cloud Computing

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τεχνοοικονομική αποτίμηση και βελτιστοποίηση ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση υπηρεσιών Cloud Computing

Χατζηθανάσης, Γεώργιος

To cloud computing είναι ένα ταχύτητα αναπτυσσόμενο μοντέλο βασισμένο στο Internet, βασική του αρχή είναι ο διαμοιρασμός υπολογιστικών πόρων, σε αντίθεση με την χρήση και συντήρηση τοπικών πληροφοριακών συστημάτων. Η διπλωματική αυτή, παρουσιάζει ένα θεωρητικό υπόβαθρο, απαραίτητο για την κατανόηση των εννοιών που αφορούν στο υπολογιστικό νέφος και μια μελέτη περίπτωσης που απεικονίζει τα δυνητικά οφέλη και ρίσκα που σχετίζονται με την μετάπτωση ενός πληροφοριακού συστήματος μιας εταιρίας συσκευασίας περιοδικών, εφημερίδων και βιβλιοδεσίας, από την ήδη υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή σε έναν εξυπηρετητή στο Google Cloud. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη τα κόστη ενός πληροφοριακού συστήματος (πχ. κατανάλωση ενέργειας, συμβόλαια τρίτων και συντήρηση) και προτείνει εναλλακτικές για την υιοθέτηση του Cloud. Τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι οι δυο από τις τρεις προτεινόμενες λύσεις, που παρουσιάστηκαν, κοστίζουν λιγότερο από την υπάρχουσα υποδομή και συμβόλαια υλισμικού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η πρόταση μετάβασης (στο cloud) κοστίζει 50%, ή 24% λιγότερο ανά μήνα (ανάλογα την επιλογή του πακέτου) σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Τα νούμερα δείχνουν ότι η μετάβαση στο clοud μπορεί να αποτελέσει μια ιδανική λύση για την εταιρία, με σκοπό να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη και να βελτιώσει τις ενδοεπιχειρησιακές της λειτουργίες. Παρά τα πλεονεκτήματα που φαίνεται ότι παρέχει το cloud, υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι που σχετίζονται με τα κόστη που ελλοχεύουν πίσω από την μετάβαση στο cloud. Αυτά μπορούν να αλλοιώσουν τα παραπάνω ποσοστά. Ένας ακόμα παράγοντας που χρειάζεται προσοχή και αφορά το Cloud Adoption, είναι τα ενδιαφερόμενα μέλη της εταιρίας, μιας και το καθένα από αυτά έχει διαφορετικές ανάγκες, απαιτήσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τεχνοοικονομική Ανάλυση
Cloud Computing
Υπολογιστικό Νέφος
Κόστη Μετάπτωσης
Μετάβαση στο Νέφος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-04-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)