Τρόποι διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τρόποι διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών

Βασιλοπανάγου, Αναστασία

Οι συγκρούσεις είναι ένα φυσικό και αναπόφευκτο φαινόμενο και για το λόγο αυτό, παρατηρείται σε όλους τους οργανισμούς. Τα σχολεία ως ζωντανοί οργανισμοί δεν αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Ωστόσο, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης οι διαπροσωπικές συγκρούσεις συνεπάγονται θετικά οφέλη για το εκπαιδευτικό έργο. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι διττός: να εξετάσει, με βάση τις αναφορές εκπαιδευτικών και στελεχών, τον τρόπο διαχείρισης που εφαρμόζουν τα διευθυντικά στελέχη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν προκύπτουν διαπροσωπικές συγκρούσεις, μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων)· να εντοπίσει, ενδεχόμενες διαφορές στις μεταξύ τους αντιλήψεις. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 212 εκπαιδευτικοί και 50 διευθυντικά στελέχη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο ROCI- II (Form B), σε τροποποιημένη μορφή για τους εκπαιδευτικούς και στην αρχική του μορφή για τα στελέχη. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS v.20. Τα στατιστικά εργαλεία που εφαρμόστηκαν ήταν το κριτήριο T- test για την ανάλυση δεδομένων των στελεχών εκπαίδευσης και η ανάλυση διακύμανσης ANOVA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί, αντιλαμβάνονται ότι οι διευθυντές, προτιμούν το συμβιβασμό, την ενσωμάτωση, την προσαρμογή και την αποφυγή για τη διαχείριση των συγκρούσεων ενώ παράλληλα, θεωρούν την ενσωμάτωση ως πρώτη προτίμηση των υποδιευθυντών. Η ενσωμάτωση επιπροσθέτως, τοποθετείται πρώτη στην ιεραρχία βάσει των αντιλήψεων των στελεχών, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η επιβολή αποτελεί την τελευταία επιλογή. Διαφορές σημειώθηκαν στις αντιλήψεις των στελεχών για τους τρόπους διαχείρισης που χρησιμοποιεί η διεύθυνση και υποδιεύθυνση του σχολείου. Τέλος, αφενός για τους εκπαιδευτικούς, βρέθηκε, ότι ορισμένα από τα δημογραφικά και επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά αλλά και προσόντα, επιδρούν στις αντιλήψεις τους για τους τρόπους διαχείρισης των στελεχών, αφετέρου, το φύλο επηρεάζει τους τρόπους διαχείρισης των στελεχών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων
επαγγελματικά προσόντα
δημογραφικά χαρακτηριστικά
εκπαιδευτικοί- στελέχη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-04-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)