Ανακύκλωση έντυπου χαρτιού σε Δημοτικά Σχολεία της Λάρνακας (Κύπρος)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανακύκλωση έντυπου χαρτιού σε Δημοτικά Σχολεία της Λάρνακας (Κύπρος)

Νικολαΐδου, Χριστίνα

Η ανακύκλωση θεωρείται ως η απάντηση της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας στο πρόβλημα των απορριμμάτων, που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η ανακύκλωση αποτελεί το βασικό συστατικό για τη διαχείριση των απορριμμάτων και κυρίως αυτή του έντυπου χαρτιού. Η ανακύκλωση έντυπου χαρτιού είναι ιδιαίτερα σημαντική στις μέρες μας, αφού η συνεχόμενη δημιουργία καινούργιου χαρτιού καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον της γης, με άμεσο αντίκτυπο στο οικολογικό της σύστημα. Η ανακύκλωση προβάλλεται τα τελευταία χρόνια σαν μια ελπιδοφόρα διέξοδος στο πρόβλημα των στερεών απορριμμάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνηθεί κατά πόσο τα σχολεία και κυρίως τα δημοτικά σχολεία της Λάρνακας προβαίνουν σε ανακύκλωση έντυπου χαρτιού και να εξερευνήσει τους προσδιοριστικού παράγοντες που επηρεάζουν την ανακύκλωση χαρτιού των μαθητών. Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων της Λάρνακας είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι σχετικά με την ανακύκλωση; Για το σκοπό της μελέτης πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε άλλες εμπειρικές έρευνες για την ανακύκλωση αλλά και σε πρωτογενή έρευνα. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στη χρήση διαστρωματικών δεδομένων, δεδομένα τα οποία αντλήθηκαν από δειγματοληπτική έρευνα σε 541 μαθητές, πέμπτης και έκτης τάξης, από τα 13 δημοτικά σχολεία της αστικής περιοχής του Δήμου Λάρνακας. Η διαδικασία διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 5/5/2014 – 23/5/2014. Οι ερωτώμενοι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις που αφορούσαν τις γενικές γνώσεις που έχουν για την ανακύκλωση, κατά πόσο έχουν τη συνήθεια να προβαίνουν οι ίδιοι και ο κοινωνικός τους περίγυρος σε ανακύκλωση, και τις απόψεις τους σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Από την παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι η ανακύκλωση στα Δημοτικά σχολεία της Λάρνακας έχει γίνει πλέον τρόπος ζωής. Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων αλλά και οι συνήθειες τους, επηρεάζει τον τρόπο αντίδρασης των παιδιών ως προς την ανακύκλωση. Επίσης το φύλο επηρεάζει την εφαρμογή ανακύκλωσης των παιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη επιβράβευσης των πιο ευαισθητοποιημένων μαθητών με μικρά δώρα σαν κίνητρο, αποτελεί στατιστικά σημαντικό παράγοντα της συχνότητας. Το αρνητικό πρόσημο που έχει αυτή η στατιστική σημαντικότητα υποδηλώνει ότι οι μαθητές που ανακυκλώνουν πολύ, δεν ενδιαφέρονται για την επιβράβευση. Επιπλέον, το επίπεδο ενημέρωσης των μαθητών για τα περιβαλλοντικά θέματα και η γνώση τους για την ανακύκλωση, δεν αποτελούν στατιστικά σημαντικούς παράγοντες όσον αφορά την εφαρμογή της ανακύκλωσης, αλλα είναι στατιστικά σημαντική η συχνότητα ανακύκλωσης των παιδιών στο σχολείο σε σχέση με τις γνώσεις. Οι εκπαιδευτικοί παρακινούν τα παιδιά να προβαίνουν σε ανακύκλωση, ενώ ταυτόχρονα τα ενημερώνουν σχετικά με τα θετικά επακόλουθα της ανακύκλωσης στο περιβάλλον. Έχει ενσωματωθεί μάλιστα, μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων όπου παρατηρήθηκε πως τα παιδιά αποκτούν αρκετές γνώσεις από το σχολείο αλλά και την δημιουργία πολλών αντικειμένων από ανακυκλωμένα υλικά. Ως εκ τούτου οι μαθητές του Δήμου Λάρνακας είναι σε μεγάλο βαθμό ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για το θέμα της ανακύκλωσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χαρτί - Ανακύκλωση
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.), Χαρτί, Κύπρος - Λάρνακα
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.