Η επίδραση της ανεργίας στη καταναλωτική συμπεριφορά και στο βιοτικό επίπεδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η επίδραση της ανεργίας στη καταναλωτική συμπεριφορά και στο βιοτικό επίπεδο

Πατσιάς, Κωνσταντίνος

Η παρούσα διπλωματική εργασία, διερευνά την επίδραση της ανεργίας στη καταναλωτική συμπεριφορά και το βιοτικό επίπεδο. H εμπειρική ανάλυση βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουάριος - Απρίλιος του 2014 με χρήση ερωτηματολογίου, σε δείγμα 372 ανέργων και εκτιμήθηκαν οικονομετρικά υποδείγματα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εξετάστηκαν παράμετροι αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, κάποια στοιχεία για την ανεργία, καθώς και την αναζήτηση εργασίας, τους τρόπους με τους οποίους καλύπτουν οι άνεργοι τις βασικές ανάγκες τους, καθώς και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν το τελευταίο έτος λόγω ανεργίας, ενώ ακόμα εξετάζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκονται, στα πλαίσια των οικονομικών τους, της υγείας τους και του επιπέδου ικανοποίησης που λαμβάνουν από τη ζωή τους. Τα εμπειρικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων, δείχνουν ότι σχεδόν το 50% του δείγματος καλύπτει τις ανάγκες τους με στήριξη από την οικογένειά τους. Άλλοι τρόποι είναι κυρίως η εργασία συντρόφου και η άτυπη εργασία και εκτιμάται ότι οι γυναίκες στηρίζονται οικονομικά από τους δικούς τους, ενώ οι άνδρες εργάζονται άτυπα. Επίσης, όσοι έχουν υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα, αναζητούν εργασία, ή έχουν παιδιά είναι πιθανότερο να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και μάλιστα είναι άτομα με υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή τους, ενώ το αντίθετο ισχύει στις περιπτώσεις πολυμελών νοικοκυριών ή νοικοκυριών με άλλα άνεργα μέλη. Γενικά, προέκυψε ότι οι άνεργοι μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες τους, με κάποιες δυσκολίες σχετικά με τις δαπάνες στέγασης, εκπαίδευσης και αγοράς οικιακών συσκευών. Σχετικά με τις δυσκολίες λόγω ανεργίας, η πλειοψηφία των ανέργων δεν μπορούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους, ενώ σχεδόν οι μισοί κινδυνεύουν να χάσουν ή έχασαν τη κατοικία τους, με τις περισσότερες δυσκολίες να τις αντιμετωπίζουν όσοι έχουν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εργασία. Τα άτομα αυτά είναι πιθανότερο να είναι γυναίκες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με παιδιά, ενώ η αναζήτηση εργασίας βρέθηκε να μειώνει τη διάρκεια ανεργίας. Οι άνεργοι κατά κύριο λόγο αναζητούν εργασία, ενώ όσοι δεν αναζητούν, κυρίως πιστεύουν πως η πιθανότητα απασχόλησης είναι μικρή, με το δεύτερο κυριότερο λόγο να είναι η έλλειψη προϋπηρεσίας. Τέλος, σημαντική είναι η διαπίστωση ότι οι άνεργοι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, παρότι βρίσκονται σε μέτρια προς κακή οικονομική κατάσταση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανεργία
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
κόστος και επίπεδο ζωής
Ανεργία - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-06-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.