Το κόστος διαβίωσης, ο βαθμός δανεισμού και το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο κόστος διαβίωσης, ο βαθμός δανεισμού και το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης

Γώτη, Νίκη

Στην παρούσα εργασία εξετάσθηκαν η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην κάλυψη βασικών δαπανών ενός νοικοκυριού καθώς και η επίδραση διαφόρων παραγόντων στη σύναψη δανείου, με σκοπό τη διερεύνηση του ύψους του. Έτσι, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 400 νοικοκυριών στο νομό Αττικής, από τον Ιούλιο 2014 έως τον Αύγουστο 2014. Παράλληλα εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση του νοικοκυριού, τροφίμων και συνολική, όπως και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που ωθούν ένα νοικοκυριό στο όριο της φτώχειας και στο δανεισμό, μέσω της προσέγγισης του μοντέλου Craggit, του μοντέλου Heckman και των παλινδρομήσεων (γραμμικών, ισομερών, λογιστικών και διατεταγμένων). Από τα εμπειρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει ότι με την αύξηση της ηλικίας του ερωτώμενου, αν έχει ιδιόκτητη κατοικία και εργάζεται είναι λιγότερο πιθανό να το νοικοκυριό να είναι στο όριο της φτώχειας. Όσον αφορά τη σύναψη δανείου, αν ο αρχηγός είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία και αν υπάρχουν παιδιά, είναι πιο πιθανό το νοικοκυριό να έχει κάποιας μορφής δάνειο. Τέλος, με την αύξηση του εισοδήματος του νοικοκυριού, με την ύπαρξη παιδιών και όσο αυξάνεται ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού, αυξάνεται και το επίπεδο συνολικής κατανάλωσης του νοικοκυριού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

υπόδειγμα Heckman
Κόστος και επίπεδο ζωής
όριο φτώχειας
κατανάλωση
Προσωπικά
δάνειο
υπόδειγμα Craggit
Δάνεια


2014-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.