Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων μέτρησης του βαθμού βιοσταθεροποίησης κόμποστ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων μέτρησης του βαθμού βιοσταθεροποίησης κόμποστ

Λογοθέτη, Βασιλεία

Παρότι έχει συνταχθεί σημαντικός αριθμός επιστημονικών αναφορών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της οικιακής κομποστοποίησης και τη σημασία της βιοσταθερότητας των προϊόντων που προκύπτουν από αυτή, υπάρχουν ακόμη ερωτηματικά για το κατά πόσο πλήρης και έγκυρη είναι η ενημέρωση γύρω από αυτά. Ως προς αυτή τη κατεύθυνση πορεύτηκε η παρούσα έρευνα, με στόχο τη σύνοψη, την αποσαφήνιση και το φιλτράρισμα όλων των σχετικών επιστημονικών αναφορών σε οικιακό επίπεδο και ταυτόχρονα σε επίπεδο των εγχώριων μονάδων παραγωγής κόμποστ. Η τοπική κοινωνία αντιλαμβάνεται το ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα της ποιοτικής διαχείρισης των ΑΣΑ κάνοντας πολύτιμες προσπάθειες μείωσης τους ξεκινώντας μέσα από το ίδιο το σπίτι. Οι παραγωγοί μικρών μονάδων κόμποστ από τη δική τους πλευρά αγωνίζονται για τη δημιουργία όλο και πιο ποιοτικών και ασφαλών κόμποστ, παρά την έλλειψη του ακριβού εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροβιακές και φυσικοχημικές αναλύσεις. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι ο Ειδικός Ρυθμός Κατανάλωσης Οξυγόνου (SOUR) και ο δείκτης DO σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό και άλλων φυσικοχημικών παραμέτρων αποτελούν πράγματι αξιόπιστους δείκτες για την εκτίμηση της βιοσταθερότητας και συνεπώς της ποιότητας των κόμποστ, Τα αποτελέσματα αυτά μαζί με την νομοθετική αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" προβληματίζουν και αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πάνω στο κομμάτι της κομποστοποίησης στο άμεσο μέλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κόμποστ
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Κομποστοποίηση
ανακύκλωση
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Αστικά Στερεά Απόβλητα
κομποστοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.