Διοικητική επάρκεια και διοικητική ετοιμότητα των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διοικητική επάρκεια και διοικητική ετοιμότητα των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Οικονόμου, Μιχαήλ

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των διοικητικών στελεχών των σχολείων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και Φθιώτιδας έναντι της διοικητικής επάρκειας και ετοιμότητας, καθώς και τις εκτιμήσεις των στελεχών αυτών για την ατομική τους διοικητική επάρκεια και ετοιμότητα, και των τρόπων απόκτησης αυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διευθυντές και υποδιευθυντές θεωρούν σημαντική την διοικητική επάρκεια και ετοιμότητα ενός διοικητικού στελέχους, όπως και οτι στερούνται συστηματικής - θεωρητικής και πρακτικής - διοικητικής κατάρτισης, και ότι λειτουργούν στηριζόμενα στην εμπειρία τους για να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα των σχολικών τους μονάδων. Η διοικητική επάρκεια και ετοιμότητα των διευθυντικών στελεχών των σχολείων είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να εστιάσουν οι σχεδιαστές της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Ελλάδα
Διευθυντές σχολείων
Εκπαίδευση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.