Διοικητική επάρκεια και διοικητική ετοιμότητα των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Διοικητική επάρκεια και διοικητική ετοιμότητα των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Οικονόμου, Μιχαήλ

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των διοικητικών στελεχών των σχολείων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και Φθιώτιδας έναντι της διοικητικής επάρκειας και ετοιμότητας, καθώς και τις εκτιμήσεις των στελεχών αυτών για την ατομική τους διοικητική επάρκεια και ετοιμότητα, και των τρόπων απόκτησης αυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διευθυντές και υποδιευθυντές θεωρούν σημαντική την διοικητική επάρκεια και ετοιμότητα ενός διοικητικού στελέχους, όπως και οτι στερούνται συστηματικής - θεωρητικής και πρακτικής - διοικητικής κατάρτισης, και ότι λειτουργούν στηριζόμενα στην εμπειρία τους για να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα των σχολικών τους μονάδων. Η διοικητική επάρκεια και ετοιμότητα των διευθυντικών στελεχών των σχολείων είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να εστιάσουν οι σχεδιαστές της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Ελλάδα
Διευθυντές σχολείων
Εκπαίδευση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)