Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής με χρήση της τεχνολογίας WebRTC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής με χρήση της τεχνολογίας WebRTC

Λυμπεροπούλου, Στελίνα

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθεί μια πιλοτική εφαρμογή βασιζόμενη στο WebRTC API.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

WebRTC (Web Real-Time Communication), HTML (Γλώσσα κωδικοποίησης τεκμηρίων), Γλώσσα προγραμματισμού Java Script, VideoCall

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.