Εφαρμογές χωρικής ανάλυσης κλιματικών δεδομένων Χαρτογράφηση βροχομετρικών δεδομένων στον ελληνικό χώρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Εφαρμογές χωρικής ανάλυσης κλιματικών δεδομένων Χαρτογράφηση βροχομετρικών δεδομένων στον ελληνικό χώρο

Σκριμιζέας, Παναγιώτης

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε κατά πρώτο λόγο, η καταγραφή και κατά το δυνατόν θεωρητική τεκμηρίωση, είτε άμεσα, είτε μέσω σχετικών αναφορών, των υφιστάμενων μεθόδων χωρικής ανάλυσης των κλιματικών δεδομένων. Κατά δεύτερο, εφαρμόστηκαν και αξιολογήθηκαν τέσσερις μέθοδοι χωρικής ανάλυσης σε τρία σετ δεδομένων βροχόπτωσης 75 σταθμών του Ελληνικού χώρου, της περιόδου 1981-2000, και παρήχθησαν οι αντίστοιχοι βροχομετρικοί χάρτες.Λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά των θέσεων παρατήρησης, τις σημαντικές διακυμάνσεις της πυκνότητας του δικτύου αλλά και την ειδική γεωμορφολογία του ελληνικού χώρου, οι παραγόμενοι χάρτες ετήσιας και εποχιακής βροχόπτωσης (υγρής και ξηρής περιόδου) κρίνονται ικανοποιητικοί καθόσον απεικονίζουν την βασική κατανομή της βροχόπτωσης στον ελληνικό χώρο αναγνωρίζοντας υφιστάμενα πρότυπα. Παράλληλα, καθόσον όλη η εφαρμογή υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΠΣ), καταδείχθηκαν οι δυνατότητες που παρέχουν τα διαθέσιμα σήμερα υπολογιστικά μέσα, στην ανάλυση και επίλυση σύνθετων θεμάτων, αν και η υψηλή ανάλυση απαιτεί και ανάλογη υπολογιστική ισχύ. Όμως η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών περνά μέσα από την διαθεσιμότητα αξιόπιστων μετρητικών δεδομένων και ανάλογης πυκνότητας δικτύου παρατήρησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χωρική ανάλυση
κλιματικά δεδομένα
βροχόπτωση
ΓΠΣ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)