Συγκριτική μελέτη του σεισμού στο Ιζμίτ (Τουρκία -1999) και του σεισμού της L’ Aquila (Ιταλία -2009) ως προς την διαχείριση της έκτακτης ανάγκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συγκριτική μελέτη του σεισμού στο Ιζμίτ (Τουρκία -1999) και του σεισμού της L’ Aquila (Ιταλία -2009) ως προς την διαχείριση της έκτακτης ανάγκης

Στεφάνου, Ευαγγελία

Σήμερα πολλές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με σεισμικές δονήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να σημειώνονται θάνατοι και τραυματισμοί και να διαταράσσονται οι κανονικές λειτουργιές και οι θεμελιώδες σχέσεις που χαρακτηρίζουν τις περιοχές που πλήττονται. Η συγκεκριμένη μελέτη, επικεντρώνεται σε δύο σεισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί στην Τουρκία (Izmit) το 1999 και στην Ιταλία (L’Aquila) το 2009 και θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές αντιμετώπισαν την κρίσιμη περίοδο των πρώτων εβδομάδων μετά από το σεισμό όπου προσέφεραν βοήθεια. Αναλυτικότερα, θα μελετηθούν η έρευνα κι η διάσωση, η παροχή των πρώτων βοηθειών και η περίθαλψη, η στέγαση, η σίτιση, η συντήρηση των γραμμών ζωής και πώς αντιμετώπισαν τα φαινόμενα Domino όπου αυτά πραγματοποιήθηκαν. Σκοπός της παρούσας είναι να συγκρίνει τον τρόπο αντίδρασης των αρμόδιων αρχών στις δύο μελέτες – περίπτωσης και να καταλήξει σε συμπεράσματα ως προς τον τρόπο διαχείρισης της έκτακτης ανάγκης τα οποία μπορούν να αναχθούν και στην Ελλάδα, μια χώρα με μεγάλη εμπειρία από τους σεισμούς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

L’Aquila
σεισμός
Izmit
διαχείριση έκτακτης ανάγκης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.