Υπολογισμός εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από ατομικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων - χρήση συσκευής smartphone android

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Υπολογισμός εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από ατομικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων - χρήση συσκευής smartphone android

Κασελούρης, Αλέξης

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός λογισμικού, το οποίο υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο το ποσό του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκλύεται από τις μετακινήσεις ενός ατόμου. Μετρήσεις πραγματοποιούνται κυρίως για μετακινήσεις που αφορούν μεγάλες αποστάσεις (π.χ. μεταξύ πρωτευουσών νομών και πρωτευουσών χωρών), οπότε θεωρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών πραγματοποιείται με μέσα που χρησιμοποιούν καύσιμα. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα συμβατικά μέσα μεταφοράς (π.χ. επιβατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα, πλοία κ.ά.). Οι συσκευές, στις οποίες το λογισμικό θα μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει, είναι οι συσκευές τύπου smartphone (με GPS) και λειτουργικό Android.Οι εκπομπές CO2 θα υπολογίζονται με βάση τις μέσες τιμές της κάθε κατηγορίας μέσων μεταφοράς (π.χ. αυτοκίνητα βενζίνης 1400 κ.ε., αεροπλάνο τύπου boeing 737 κ.ά.), όπως αυτές ορίζονται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Euro 1 έως 4 .Το λογισμικό θα μπορεί να :1. Υπολογίζει τις εκπομπές CO2 με βάση την απόσταση που διανύει το άτομο και το μέσο μεταφοράς.2. Αποθηκεύει τις μετρήσεις για μελλοντική χρήση.3. Κατηγοριοποιεί τις «συνήθειες» του χρήστη.4. Αναγνωρίζει τον τύπο του μέσου μεταφοράς μεταξύ κάποιων ορισμένων κατηγοριών (π.χ. αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο κ.ά.).5. Εκτιμά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να ενημερώνει σχετικά τον χρήστη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)