Βιολογικές Λαϊκές Αγορές: προοπτικές, μέλλον και άποψη καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βιολογικές Λαϊκές Αγορές: προοπτικές, μέλλον και άποψη καταναλωτών

Τσάμη, Μαρία

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των καταναλωτών για τις βιολογικές λαϊκές αγορές και το μέλλον τους, καθώς και για τις πιθανές προοπτικές ανάπτυξης εν όψει οικονομικής κρίσης.Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 128 καταναλωτών από την περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της μελέτης, οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν τις βιολογικές λαϊκές αγορές. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς προϊόντων από τις βιολογικές λαϊκές αγορές είναι η προσβασιμότητα, η εμπιστοσύνη στους παραγωγούς,η ποικιλία βιολογικών προϊόντων, καθώς και η τιμή. Η έρευνα έδειξε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο αγοράς βιολογικών προϊόντων είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πού είναι. Επίσης, αποδείχθηκε ότι ο έλεγχος των βιολογικών προϊόντων από εγγεκριμένους φορείς αποτελεί βασικό κίνητρο για την αγορά προϊόντων από τις βιολογικές λαϊκές αγορές. Τέλος, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι καταναλωτές πιστεύουν ότι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης των βιολογικών λαϊκών αγορών εν όψει οικονομικής κρίσης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

βιολογικές λαϊκές αγορές
πώληση βιολογικών προϊόντων
κανάλια διανομής βιολογικών προϊόντων


2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.