Προς Τήνο: Μια περίπτωση μετακίνησης της καλλιτεχνικής «δημιουργικής τάξης» σε έναν τόπο γεωγραφικής ασυνέχειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρος Τήνο: Μια περίπτωση μετακίνησης της καλλιτεχνικής «δημιουργικής τάξης» σε έναν τόπο γεωγραφικής ασυνέχειας

Μαμούρη, Ευθυμία

Η νέα ανθρωποκεντρική προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης που πρότεινε η θεωρία της «δημιουργικής τάξης» συνδέθηκε στενά με το χώρο. Ο ανθρώπινος παράγοντας και τα χαρακτηριστικά των τόπων που τους καθιστούν ελκυστικούς αποτέλεσαν με πρωτοποριακό τρόπο μοχλό προόδου και ευημερίας. Η νέα «τάξη» αποδείχθηκε έντονα κινητική εντός του αστικού χώρου αλλά και εκτός αυτού. Συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες μεταξύ των οποίων και αυτή των καλλιτεχνών εμφανίστηκαν και σε απομακρυσμένες περιοχές.Τα κίνητρα, οι λόγοι και τα αίτια αυτής της μετακίνησης αλλά και οι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογής του τόπου εγκατάστασης των καλλιτεχνών απασχολούν την παρούσα έρευνα η οποία διεξήχθη στο νησί της Τήνου. Ένας τόπος γεωγραφικά ασυνεχής και διαφοροποιημένος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των τόπων που έλκουν τα μέλη της «τάξης», εμφανίζεται να συγκεντρώνει και να διατηρεί καλλιτέχνες που επιλέγουν το νησί ως τόπο διαμονής και εικαστικής δημιουργίας. Μέσα από τις αφηγήσεις των καλλιτεχνών και τα ευρήματα της έρευνας γίνεται αντιληπτό ότι η «δημιουργική τάξη» μπορεί να μην έχει ταξική συνείδηση έχει όμως ενηλικιωθεί και αναλαμβάνει την ευθύνη να προσφέρει απτά οράματα στα οποία όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να επωφελούνται και να δίνει την απαιτούμενη ώθηση και δυναμική για κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δημιουργική τάξη
καλλιτέχνες
κινητικότητα
παράγοντες άπωσης
Τήνος


2014-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.