Προς Τήνο: Μια περίπτωση μετακίνησης της καλλιτεχνικής «δημιουργικής τάξης» σε έναν τόπο γεωγραφικής ασυνέχειας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Προς Τήνο: Μια περίπτωση μετακίνησης της καλλιτεχνικής «δημιουργικής τάξης» σε έναν τόπο γεωγραφικής ασυνέχειας

Μαμούρη, Ευθυμία

Η νέα ανθρωποκεντρική προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης που πρότεινε η θεωρία της «δημιουργικής τάξης» συνδέθηκε στενά με το χώρο. Ο ανθρώπινος παράγοντας και τα χαρακτηριστικά των τόπων που τους καθιστούν ελκυστικούς αποτέλεσαν με πρωτοποριακό τρόπο μοχλό προόδου και ευημερίας. Η νέα «τάξη» αποδείχθηκε έντονα κινητική εντός του αστικού χώρου αλλά και εκτός αυτού. Συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες μεταξύ των οποίων και αυτή των καλλιτεχνών εμφανίστηκαν και σε απομακρυσμένες περιοχές.Τα κίνητρα, οι λόγοι και τα αίτια αυτής της μετακίνησης αλλά και οι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογής του τόπου εγκατάστασης των καλλιτεχνών απασχολούν την παρούσα έρευνα η οποία διεξήχθη στο νησί της Τήνου. Ένας τόπος γεωγραφικά ασυνεχής και διαφοροποιημένος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των τόπων που έλκουν τα μέλη της «τάξης», εμφανίζεται να συγκεντρώνει και να διατηρεί καλλιτέχνες που επιλέγουν το νησί ως τόπο διαμονής και εικαστικής δημιουργίας. Μέσα από τις αφηγήσεις των καλλιτεχνών και τα ευρήματα της έρευνας γίνεται αντιληπτό ότι η «δημιουργική τάξη» μπορεί να μην έχει ταξική συνείδηση έχει όμως ενηλικιωθεί και αναλαμβάνει την ευθύνη να προσφέρει απτά οράματα στα οποία όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να επωφελούνται και να δίνει την απαιτούμενη ώθηση και δυναμική για κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δημιουργική τάξη
καλλιτέχνες
κινητικότητα
παράγοντες άπωσης
Τήνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)