Η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου και η απήχησή της στους νέους – Η περίπτωση της Ανδρίτσαινας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου και η απήχησή της στους νέους – Η περίπτωση της Ανδρίτσαινας

Αναγνωστοπούλου, Άννα

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τις παραδοσιακές τέχνες και τα επαγγέλματα της Ανδρίτσαινας. Αρχικά καταγράφεται η ιστορία της περιοχής ώστε οι αναγνώστες να γνωρίσουν τον τόπο αυτό ενώ μετέπειτα αναλύονται οι έννοιες της πολιτισμικής κληρονομιάς και των παραδόσεων ενός λαού, ώστε να γίνει αισθητή η σημασία και η βαρύτητα των όρων αυτών στη συνέχιση της ελληνικής παράδοσης. Σε επόμενο στάδιο γίνεται μια εκτενή αναφορά στα βασικά παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες που εντοπίστηκαν στην Ανδρίτσαινα και που δρούσαν στο πρόσφατο παρελθόν ή δρουν ακόμα και για τα οποία βρέθηκαν πληροφορίες βιβλιογραφικά και ερευνητικά. Τέλος, στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας αυτής έγινε προσέγγιση στη νεολαία και στις απόψεις και την διάθεσή της για τον πολιτισμό του τόπου τους.Το πρώτο ερευνητικό κομμάτι που αφορούσε την πληροφόρηση της ερευνήτριας σχετικά με την κατάσταση που είχαν παλαιότερα και έχουν σήμερα τα παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν υπάρξει στην Ανδρίτσαινα, έλαβε χώρα μέσα από συνεντεύξεις των παλαιών τεχνιτών ή όπου δεν υπήρχαν πια, των παιδιών τους, είτε συνέχιζαν την τέχνη είτε όχι. Στο δεύτερο κομμάτι που αφορά τη νεολαία και τις σχέσεις της με την παράδοση και τον τόπο τους, δόθηκαν 15 ερωτηματολόγια στο σύνολο, κυρίως περιγραφικού τύπου, σε άτομα ηλικίας 18 έως 33 ετών, δηλαδή κατά βάση στο σύνολο των νεαρών ατόμων που διαμένουν εκεί. Ως γενικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η Ανδρίτσαινα είναι ένας τόπος ο οποίος σιγά σιγά αργοσβήνει, έχοντας χάσει την έντονη καθημερινή και εμπορική ζωή ως κέντρο όλης της περιοχής. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποιες παραδοσιακές τέχνες που κρατιούνται είτε από τους παλαιότερους είτε από τους νεότερους, σίγουρα όμως στην πιο σύγχρονη μορφή τους και όχι στην παραδοσιακή. Παράλληλα, οι νέοι δείχνουν να ενδιαφέρονται για τον τόπο τους και να έχουν εντοπίσει τόσο προβλήματα όσο και ιδέες λύσης για την Ανδρίτσαινα, παρά τα εμπόδια που υπάρχουν, κυρίως από την τοπική αυτοδιοίκηση. Διακρίνονται επίσης μικρά βήματα κινητοποίησης και δράσεων ώστε να γίνει η όμορφη αυτή κωμόπολη πιο γνωστή στον κόσμο και να αυξηθεί ο τουρισμός της.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

τουρισμός
πολιτισμός
Ανδρίτσαινα
παραδοσιακά επαγγέλματα
νέοι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)