Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση στην Ελλάδα 2000-2006: περίπτωση μελέτης Ελλάδα-Ιρλανδία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση στην Ελλάδα 2000-2006: περίπτωση μελέτης Ελλάδα-Ιρλανδία

Παπαβασίλη, Γεωργία

Η εργασία αυτή αποτελεί αρχικά προσπάθεια μελέτης γενικά της απασχόλησης, δίνοντας έμφαση σε ορισμούς, στις κατηγορίες της, στα είδη συμβάσεων και στην ιστορική της αναδρομή και εξέλιξη, αλλά κυρίως το χρονικό διάστημα 2000 – 2006 στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, όπως αναφορά στην Συνθήκη του Μάαστριχτ, στην Διαδικασία Λουξεμβούργου, στην Διαδικασία Κάρντιφ, στην Διαδικασία Κολωνίας, στις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών για την απασχόληση των Κρατών - Μελών, αλλά και στην κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL και στα προγράμματα απασχόλησης των δύο χωρών το διάστημα που εξετάζουμε, καθώς παραθέτοντας και μια σύντομη αναφορά των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε. έως το 2013, για την σύνδεση της περιόδου εκείνης με το σήμερα. Χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία μέσω της Eurostat, επιδιώκεται να προσδιοριστεί η απασχόληση, στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, φθάνοντας σύντομα έως το 2013, σε δύο συγκεκριμένες χώρες της Ε.Ε., την Ελλάδα και την Ιρλανδία, για να δούμε την σημερινή εικόνα των δύο αυτών χωρών από μια άλλη οπτική γωνία, εξετάζοντας και μελετώντας το παρελθόν τους, δηλαδή την πορεία τους από τους υψηλούς δείκτες απασχόλησης έως την λεγόμενη οικονομική κρίση και την πολιτική «των μνημονίων». Θα γίνει επίσης, παρουσίαση των σημαντικών προγραμμάτων απασχόλησης της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, εκφράζοντας τους προβληματισμούς μας γι αυτά. Τέλος, θα γίνει ανάλυση παραμέτρων στο σύνολο της κάθε χώρας αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας (NUTS 2), όπως το φύλο και η ηλικία, καταλήγοντας σε συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικών απασχόλησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

απασχόληση
Ελλάδα
ευρωπαϊκή στρατηγική
εργασία
Ιρλανδία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.