Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση στην Ελλάδα 2000-2006: περίπτωση μελέτης Ελλάδα-Ιρλανδία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση στην Ελλάδα 2000-2006: περίπτωση μελέτης Ελλάδα-Ιρλανδία

Παπαβασίλη, Γεωργία

Η εργασία αυτή αποτελεί αρχικά προσπάθεια μελέτης γενικά της απασχόλησης, δίνοντας έμφαση σε ορισμούς, στις κατηγορίες της, στα είδη συμβάσεων και στην ιστορική της αναδρομή και εξέλιξη, αλλά κυρίως το χρονικό διάστημα 2000 – 2006 στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, όπως αναφορά στην Συνθήκη του Μάαστριχτ, στην Διαδικασία Λουξεμβούργου, στην Διαδικασία Κάρντιφ, στην Διαδικασία Κολωνίας, στις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών για την απασχόληση των Κρατών - Μελών, αλλά και στην κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL και στα προγράμματα απασχόλησης των δύο χωρών το διάστημα που εξετάζουμε, καθώς παραθέτοντας και μια σύντομη αναφορά των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε. έως το 2013, για την σύνδεση της περιόδου εκείνης με το σήμερα. Χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία μέσω της Eurostat, επιδιώκεται να προσδιοριστεί η απασχόληση, στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, φθάνοντας σύντομα έως το 2013, σε δύο συγκεκριμένες χώρες της Ε.Ε., την Ελλάδα και την Ιρλανδία, για να δούμε την σημερινή εικόνα των δύο αυτών χωρών από μια άλλη οπτική γωνία, εξετάζοντας και μελετώντας το παρελθόν τους, δηλαδή την πορεία τους από τους υψηλούς δείκτες απασχόλησης έως την λεγόμενη οικονομική κρίση και την πολιτική «των μνημονίων». Θα γίνει επίσης, παρουσίαση των σημαντικών προγραμμάτων απασχόλησης της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, εκφράζοντας τους προβληματισμούς μας γι αυτά. Τέλος, θα γίνει ανάλυση παραμέτρων στο σύνολο της κάθε χώρας αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας (NUTS 2), όπως το φύλο και η ηλικία, καταλήγοντας σε συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικών απασχόλησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

απασχόληση
Ελλάδα
ευρωπαϊκή στρατηγική
εργασία
Ιρλανδία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)