Μηνύματα παιδικών κινουμένων σχεδίων σχετικά με την διατροφική ασφάλεια (food security) και την προστασία του περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μηνύματα παιδικών κινουμένων σχεδίων σχετικά με την διατροφική ασφάλεια (food security) και την προστασία του περιβάλλοντος

Βαλουξής, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη έγινε μια καταγραφή των μηνυμάτων σχετικών με την διατροφική ασφάλεια και την οικολογία αλλά και μια προσπάθεια ανάλυσης περιεχομένου των συγκεκριμένων μηνυμάτων με σκοπό να κατανοήσουμε τις κατευθύνσεις που προωθούνται από τα παιδικά καρτούν για αυτά τα δύο σημαντικά θέματα. Αφού πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα εξεταζόμενα θέματα, προχωρήσαμε σε παρακολούθηση επεισοδίων δημοφιλών παιδικών σειρών με ταυτόχρονη συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο μας βοήθησε στη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις υπό εξέταση μεταβλητές. Με την ολοκλήρωση της συλλογής των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS για την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό ποσοστό σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των ζώων σε αντίθεση με τα αμελητέα ευρήματα στην κατεύθυνση της διατροφικής ασφάλειας. Από τα ευρήματα, μπορούμε να συμπεράνουμε το ευχάριστο γεγονός πως προωθείται εκούσια και σχεδιασμένα οικολογική συνείδηση από την πλειοψηφία των παιδικών παραγωγών κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει με την διατροφική ασφάλεια οπού απαιτείται πολύ προσπάθεια από τις παραγωγές για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και να καταφέρει να εδραιωθεί ως αξία στις συνειδήσεις των παιδιών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

περιβάλλον
διατροφική ασφάλεια
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.