Μηνύματα παιδικών κινουμένων σχεδίων σχετικά με την διατροφική ασφάλεια (food security) και την προστασία του περιβάλλοντος

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μηνύματα παιδικών κινουμένων σχεδίων σχετικά με την διατροφική ασφάλεια (food security) και την προστασία του περιβάλλοντος

Βαλουξής, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη έγινε μια καταγραφή των μηνυμάτων σχετικών με την διατροφική ασφάλεια και την οικολογία αλλά και μια προσπάθεια ανάλυσης περιεχομένου των συγκεκριμένων μηνυμάτων με σκοπό να κατανοήσουμε τις κατευθύνσεις που προωθούνται από τα παιδικά καρτούν για αυτά τα δύο σημαντικά θέματα. Αφού πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα εξεταζόμενα θέματα, προχωρήσαμε σε παρακολούθηση επεισοδίων δημοφιλών παιδικών σειρών με ταυτόχρονη συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο μας βοήθησε στη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις υπό εξέταση μεταβλητές. Με την ολοκλήρωση της συλλογής των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS για την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό ποσοστό σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των ζώων σε αντίθεση με τα αμελητέα ευρήματα στην κατεύθυνση της διατροφικής ασφάλειας. Από τα ευρήματα, μπορούμε να συμπεράνουμε το ευχάριστο γεγονός πως προωθείται εκούσια και σχεδιασμένα οικολογική συνείδηση από την πλειοψηφία των παιδικών παραγωγών κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει με την διατροφική ασφάλεια οπού απαιτείται πολύ προσπάθεια από τις παραγωγές για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και να καταφέρει να εδραιωθεί ως αξία στις συνειδήσεις των παιδιών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

περιβάλλον
διατροφική ασφάλεια
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)