Χρήση συστημάτων GIS για την βελτιστοποίηση συλλογής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Περιοχή μελέτης Δήμος Καισαριανής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρήση συστημάτων GIS για την βελτιστοποίηση συλλογής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Περιοχή μελέτης Δήμος Καισαριανής

Βαϊοπούλου, Κωνσταντίνα

Είναι κοινώς αποδεκτό πως το σημαντικότερο περιβαλλοντικό αλλά ταυτόχρονα και οικονομικό πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών, κυρίως στα αστικά κέντρα, οφείλεται στην μη ορθή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Η διάσταση του προβλήματος, λόγω των δραστηριοτήτων και των συνθηκών ζωής των πολιτών, είναι αρκετά επικίνδυνη καθώς η εικόνα των παραγόμενων απορριμμάτων αυξάνεται συνεχώς και έτσι προκαλείται επιδείνωση αυτής της κατάστασης.Η Ανακύκλωση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον των σύγχρονών αστικών κέντρων καθώς είναι η μόνη ελπίδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των ΑΣΑ. Κάθε πολιτισμένη κοινωνία που σκοπεύει να συμβάλει έμπρακτα στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της, έχει υποχρέωση να εισάγει την ανακύκλωση στην καθημερινότητα της. Η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών ξεκινά με την συλλογή τους από τους χώρους όπου παράγονται και καταλήγει στους χώρους όπου επεξεργάζονται. Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της διαχείρισης τους, γιατί πρόκειται για μια διαδικασία η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο συνολικό κόστος της διαχείρισης.Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) για την βελτιστοποίηση της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών σε όλες τις περιοχές ευθύνης του Δήμου Καισαριανής. Με την εφαρμογή Network Analyst, επιλύθηκε το πρόβλημα δρομολόγησης του στόλου των ειδικών απορριμματοφόρων οχημάτων και το αποτέλεσμα ήταν η βέλτιστη εξυπηρέτηση των περιοχών ευθύνης του Δήμου. Συνεπώς, προσδιορίστηκε η δρομολόγηση των ειδικών απορριμματοφόρων οχημάτων με το ελάχιστο κόστος αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών στον Δήμο αναβαθμίζοντας έτσι και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που ακολουθεί ο Δήμος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ΓΣΠ, ανακύκλωση, αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ), Δήμος Καισαριανής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.