Προωθώντας την Επιχειρηματικότητα στις Τέχνες σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Προωθώντας την Επιχειρηματικότητα στις Τέχνες σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

Χατζή, Μαρία

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών λυκείου Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (N=263), για το ρόλο των σχολείων και των κοινοτήτων τους στην προώθηση της Επιχειρηματικότητας στις Τέχνες. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τις επιδράσεις ορισμένων “εξωσχολικών” (π.χ. υποστήριξη οικογένειας, φίλων, μεντόρων, μέσων κοινωνικών δικτύων και του internet), “ενδοσχολικών” (π.χ. μετασχηματιστικής ηγεσίας, επιχειρηματικών εκπαιδευτικών, υλικών πόρων/εξοπλισμού, επιχειρηματικών προγραμμάτων και το περιεχόμενό τους) και “ατομικών” (επιθυμία για μάθημα επιχειρηματικότητας, προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία) παραγόντων, καθώς και των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην επιχειρηματική πρόθεση/κλίση των νέων καλλιτεχνών στους τομείς των Δημιουργικών Βιομηχανιών.Ως μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από 93 ερωτήσεις κλειστού τύπου, βαθμολογημένες με την πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές λυκείου, που εκπαιδεύονται στις τέχνες φαίνεται πως κλίνουν προς την αναζήτηση ευκαιριών αυτό-απασχόλησης σε τομείς των Δημιουργικών Βιομηχανιών και Τεχνών. Η Επιχειρηματική Εκπαίδευση, που λαμβάνουν περιστασιακά ως σήμερα, και η Επιχειρηματική Εμπειρία, που αποκτούν φαίνεται να επηρεάζουν θετικά την Επιχειρηματική Πρόθεση/Κλίση τους. Οι μαθητές αναγνωρίζουν την ανάγκη να εξοπλιστούν όχι μόνο με καλλιτεχνικές ικανότητες και γνώσεις, αλλά και με δεξιότητες, που θα τους καταστίσουν επαγγελματίες καλλιτέχνες και θα τους προετοιμάσουν για τον κόσμο των Δημιουργικών Βιομηχανιών, εκφράζοντας έντονα την επιθυμία για ένταξη της Επιχειρηματικής προς τις Τέχνες Εκπαίδευσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων τους.Επομένως, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία να υιοθετήσουν επιχειρηματικές συμπεριφορές και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ομαλή και επιτυχή ένταξη και προώθηση της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης προσανατολισμένη προς τις απαιτήσεις των καλλιτεχνικών κλάδων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Επιχειρηματικότητα στις Τέχνες
Μουσική
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα
Επιχειρηματική προς τις τέχνες Πρόθεση/Κλίση
Δημιουργικές Βιομηχανίες
θέατρο
Επιχειρηματική προς τις τέχνες Εκπαίδευση
Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία
Τέχνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)