Αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς. Μελέτη περίπτωσης: Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς. Μελέτη περίπτωσης: Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λένη, Μαρία

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς προσκαλούν το μαθητικό κοινό να μάθει, αλλά και να διασκεδάσει, με αφορμή τα προϊόντα της πολιτισμικής κληρονομιάς. Οι χώροι πολιτισμικής αναφοράς είναι «ανοικτοί» κοινωνικοί χώροι με ευρεία πολιτιστική λειτουργία, που συνδέονται κυρίως με τον ελεύθερο χρόνο και την ψυχαγωγία, προσκαλώντας στην απόλαυση ενός έργου τέχνης ή άλλης πολιτιστικής δραστηριότητας. Η επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κρίνεται από τη μελέτη αξιολόγησης, η οποία ερευνά το βαθμό κατά τον οποίο τα προγράμματα ολοκλήρωσαν τους αρχικούς τους στόχους. Οι στόχοι καλύπτονται στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, ακολουθούν τις προτάσεις του, δείχνουν ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή, επικοινωνούν τις πληροφορίες και φαίνονται να έχουν κερδίσει από τη συνολική εμπειρία. Η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε είναι τα Γενικά Μαθησιακά Αποτελέσματα (Generic Learning Outcomes), τα οποία μετρούν την αποτελεσματικότητα της μάθησης σε χώρους πολιτισμού. Οι κατηγορίες των Γενικών Μαθησιακών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν: γνώση και κατανόηση, δεξιότητες, αξίες και στάσεις ζωής, δημιουργικότητα, έμπνευση και ευχαρίστηση, δραστηριότητα και συμπεριφορά.Η μελέτη περίπτωσης περιέλαβε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η αξιολογική έρευνα έδειξε ότι τα αποτελέσματα αφορούν περισσότερο τις κατηγορίες της γνώσης και της εμβάθυνσης της κατανόησης, των δεξιοτήτων αλλά και της δημιουργικότητας. Η ομάδα αποτελεσμάτων που αφορά στις αξίες και τη στάση ζωής, αλλά και της αλλαγής της συμπεριφοράς εκπροσωπούνται πολύ λιγότερο. Οι προτάσεις βελτίωσης, επομένως, θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις που θα αυξήσουν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη στάση ζωής, την ενσυναίσθηση και την αλλαγή συμπεριφοράς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αξιολόγηση
Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτισμός
Εκπαίδευση
εκπαιδευτικά προγράμματα
πρόταση βελτίωσης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.