Η περιβαλλοντική σηματοδότηση των προϊόντων. Οι γνώσεις και οι απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η περιβαλλοντική σηματοδότηση των προϊόντων. Οι γνώσεις και οι απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών

Καρακολίδου, Μαρία

Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανίχνευση των γνώσεων και των απόψεων των Ελλήνων καταναλωτών για τα προϊόντα με περιβαλλοντική σηματοδότηση. Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε τυχαία σε 253 κατοίκους στο νομό Αττικής κατά το διάστημα του Ιουνίου-Ιουλίου του 2015. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: Α)Οι Έλληνες καταναλωτές είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και συμμετέχουν σε ενέργειες που στόχο έχουν τη προστασία του περιβάλλοντος όπως ανακύκλωση συσκευασιών, ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών και αγορά βιολογικών προϊόντων.Β)Οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα που έχουν οικολογική σήμανση ακόμα και αν η τιμή τους είναι υψηλή. Γ)Η πλειονότητα των συμμετεχόντων υποστήριξαν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν τις οικολογικές ετικέτες.Δ) Επιπλέον οι Έλληνες καταναλωτές δήλωσαν ότι το βασικό κριτήριο που λαμβάνουν υπόψη για να αγοράσουν ένα προϊόν οικιακού καθαρισμού είναι η οικολογική σήμανση του προϊόντος και πόσο φιλικό είναι προς το περιβάλλον. Τέλος, έδωσαν σημασία στην τιμή, στην ποιότητα και τη διαφήμιση. Ε) Τέλος, ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι οι περισσότεροι καταναλωτές μπορούν να αναγνωρίσουν και να ερμηνεύσουν σωστά τα οικολογικά σήματα. Αυτό έδειξε ότι οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι και η ύπαρξη των οικολογικών σημάτων παρέχει ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων μη πιστοποιημένων προϊόντων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οικολογία
Προϊόντα
πράσινο ξέπλυμα
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
παραδείγματα οικολογικών ετικετών
θεσμικό πλαίσιο
καταναλωτές
Περιβάλλον - Προστασία
Οικολογικές ετικέτες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.