Η περιβαλλοντική σηματοδότηση των προϊόντων. Οι γνώσεις και οι απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η περιβαλλοντική σηματοδότηση των προϊόντων. Οι γνώσεις και οι απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών

Καρακολίδου, Μαρία

Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανίχνευση των γνώσεων και των απόψεων των Ελλήνων καταναλωτών για τα προϊόντα με περιβαλλοντική σηματοδότηση. Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε τυχαία σε 253 κατοίκους στο νομό Αττικής κατά το διάστημα του Ιουνίου-Ιουλίου του 2015. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: Α)Οι Έλληνες καταναλωτές είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και συμμετέχουν σε ενέργειες που στόχο έχουν τη προστασία του περιβάλλοντος όπως ανακύκλωση συσκευασιών, ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών και αγορά βιολογικών προϊόντων.Β)Οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα που έχουν οικολογική σήμανση ακόμα και αν η τιμή τους είναι υψηλή. Γ)Η πλειονότητα των συμμετεχόντων υποστήριξαν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν τις οικολογικές ετικέτες.Δ) Επιπλέον οι Έλληνες καταναλωτές δήλωσαν ότι το βασικό κριτήριο που λαμβάνουν υπόψη για να αγοράσουν ένα προϊόν οικιακού καθαρισμού είναι η οικολογική σήμανση του προϊόντος και πόσο φιλικό είναι προς το περιβάλλον. Τέλος, έδωσαν σημασία στην τιμή, στην ποιότητα και τη διαφήμιση. Ε) Τέλος, ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι οι περισσότεροι καταναλωτές μπορούν να αναγνωρίσουν και να ερμηνεύσουν σωστά τα οικολογικά σήματα. Αυτό έδειξε ότι οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι και η ύπαρξη των οικολογικών σημάτων παρέχει ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων μη πιστοποιημένων προϊόντων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οικολογία
Προϊόντα
πράσινο ξέπλυμα
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
παραδείγματα οικολογικών ετικετών
θεσμικό πλαίσιο
καταναλωτές
Περιβάλλον - Προστασία
Οικολογικές ετικέτες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)