Καταγραφή στάσεων και αντιλήψεων διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Καταγραφή στάσεων και αντιλήψεων διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής

Γούβαλης, Θωμάς

Η παρούσα διπλωματική μελέτη επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση στοιχείων προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις, οι αντιλήψεις, και οι στάσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής επιτροπής όπως διαμορφώνεται μέσα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. H έρευνα έγινε με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία σε 151 Διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ) των οκτώ Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, κατά τους μήνες Φεβρουάριο- Μάρτιο 2015.Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτουν κάποια βασικά συμπεράσματα: Η εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης από τα μέλη της Σ.Ε. αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της.Η συγκρότηση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας ως οργάνου κοινωνικής λογοδοσίας και οικονομικής διαχείρισης της σχολικής μονάδας συμβάλλει στην αρμονική συνεργασία σχολικής μονάδας και Σ.Ε.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
σχολική μονάδα
Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας
συμμετοχική διοίκηση
Ευρωπαϊκή εμπειρία
Σχολική επιτροπή
Σχολικές επιτροπές - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Διευθυντές σχολείων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)