Συναισθηματική νοημοσύνη και γονεϊκή τυπολογία: Διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συναισθηματική νοημοσύνη και γονεϊκή τυπολογία: Διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

Πλακαντωνάκη, Μαρία

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει το ρόλο της γονεϊκής (πατρικής) τυπολογίας στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των εφήβων. Ερευνήθηκε επίσης, εάν συγκλίνουν οι απόψεις των εφήβων και των πατέρων τους για την πατρική τυπολογία. Στην έρευνα συμμετείχαν 376 μαθητές Γυμνασίου και 243 πατέρες των μαθητών αυτών από δύο δημόσια Γυμνάσια της επαρχίας. Στους μαθητές χορηγήθηκε το «Ερωτηματολόγιο Τυπολογίας του Έλληνα Πατέρα», το οποίο έχει τροποποιηθεί ώστε να χορηγείται σε εφήβους και το «Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Child Short Form», ενώ στους πατέρες το «Ερωτηματολόγιο Τυπολογίας του Έλληνα Πατέρα». Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη των εφήβων συσχετίζεται με την πατρική τυπολογία. Οι μαθητές που αντιλαμβάνονται τον πατέρα τους ως υποστηρικτικό τείνουν να έχουν υψηλή αυτοαντίληψη για τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, ενώ όσοι τον εκλαμβάνουν ως αυταρχικό, πιστεύουν ότι διαθέτουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Παράλληλα, φάνηκε πως οι έφηβοι και οι γονείς τους δεν απαντούν με τον ίδιο τρόπο στα ερωτηματολόγια πατρικής τυπολογίας, καθώς οι απόψεις των δύο ομάδων συσχετίζονται προς την αναμενόμενη κατεύθυνση αλλά με πολύ χαμηλές συσχετίσεις. Βρέθηκε ακόμα, πως μονάχα οι αντιλήψεις των εφήβων -και όχι των πατέρων- για την πατρική τυπολογία προβλέπουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των εφήβων. Τέλος, φάνηκε πως τα κορίτσια στην εφηβεία θεωρούν τους πατέρες τους περισσότερο επιτρεπτικούς απ’ ότι τα αγόρια, ενώ δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έχουν σημαντικές κοινωνικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

συναισθηματική νοημοσύνη
Γονείς και παιδιά - Ελλάδα
Οικογενειακές σχέσεις
έφηβοι
πατρική τυπολογία
αυτοαναφορές πατέρων-εφήβων
Συναισθηματική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.