Η δωρεά τροφίμων στην Ελλάδα: η περίπτωση της οργάνωσης "Μπορούμε"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η δωρεά τροφίμων στην Ελλάδα: η περίπτωση της οργάνωσης "Μπορούμε"

Καλλιοντζής, Αντώνιος Άγγελος

Η δωρεά των τροφίμων που εξακολουθούν να είναι βρώσιμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια ειδική εφαρμογή της αστικής εξόρυξης καθώς η τροφή ανακτάται για τον αρχικό σκοπό της - την ανθρώπινη κατανάλωση- και γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν διάφορα σχέδια που υλοποιούνται, αλλά λόγω έλλειψης στοιχείων, η επιστημονική βιβλιογραφία, σχετικά με το θέμα, είναι σπάνια. Η παρούσα εργασία - έρευνα συνοψίζει εν συντομία την εξέλιξη των δραστηριοτήτων δωρεάς τροφίμων από την αρχή τους και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές και τις ομοιότητες των σημερινών οργανισμών διανομής τροφίμων σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις πολιτικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές καθώς και στα υλικοτεχνικά εμπόδια και κίνητρα που προκύπτουν σε σχέση με αυτό το θέμα και πως αντιμετωπίζονται από διάφορες χώρες. Η δωρεά τροφίμων λειτουργεί σε συνδυασμό με τις τράπεζες τροφίμων, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς υπεύθυνους για την παραλαβή, την επεξεργασία, την αποθήκευση, και διανομή των ειδών διατροφής σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Αυτές οι φιλανθρωπικές οργανώσεις με τη σειρά τους διανέμουν τρόφιμα σε άτομα που κινδυνεύουν από την πείνα. Οι τράπεζες τροφίμων λαμβάνουν δωρεές από εθνικές και κυρίως τοπικές πηγές. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε το έργο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «ΜΠΡΟΡΟΥΜΕ» η οποία λειτουργεί από το 2011 στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την δωρεά τροφίμων για το έτος 2013 εξετάζουμε τον αντίκτυπο της δωρεάς αρχικά περιβαλλοντικά, υπολογίζοντας το αποτύπωμα άνθρακα και νερού, στην συνέχεια οικονομικά χρησιμοποιώντας τις τιμές προιόντων από γνωστή αλυσίδα super market και τέλος κοινωνικά αναλογιζόμενοι και την τωρινή κατάσταση της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εξοικονομήθηκαν 194.788,0235€, διασώθηκαν 66.313,059 κιλά τροφίμων και όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα και νερού 135.887.438,6 g CO2/kg food και 130.890.275,7 L H2O/kg food αντίστοιχα. Τα στοιχεία κατανεμήθηκαν σε κατηγορίες τροφίμων, κάνοντας κάποιες παραδοχές, και υπολογίστηκαν οι παραπάνω παράμετροι με την χρήση του προγράμματος Microsoft Office Excel.Στο τέλος γίνεται προσπάθεια να απαριθμηθούν τα οφέλη της δωρεάς τροφίμων, σε μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα, και να δωθεί έναυσμα στο να επεκταθεί αυτού του είδους η πρακτική σε περισσότερο κόσμο και φορείς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

απόβλητα τροφίμων
Οργανωση «Μπορούμε»
Φυσική διανομή αγαθών
Τράπεζες τροφίμων
Δωρεά τροφίμων
περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Χειρισμός τροφίμων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.