Η διατροφική αγωγή σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας μέσω των εικαστικών τεχνών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η διατροφική αγωγή σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας μέσω των εικαστικών τεχνών

Κανέλλου, Αντιγόνη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την διατροφική αγωγή των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας (6 έως 7 ετών) μέσα από τις εικαστικές τέχνες. Η δημιουργία του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού έχει ως βασικό σκοπό την κατανόηση και την διδαχή , εκ μέρους των μαθητών, της υγιεινής διατροφής μέσα από ην παραγωγή τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, κολλάζ) και μέσα από την επαφή τους με τις εικαστικές τέχνες. Οι επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού αφορούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αγωγής υγείας και τέχνης, στην καλλιέργεια των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών, στην επαφή τους με την ελληνική πολιτισμική κληρονομιά, στη γνωριμία με το μουσείο ως χώρο μάθησης, στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική ζωή, αλλά και στην καλλιέργεια γενικότερων δεξιοτήτων απαραιτήτων για τη δια βίου μάθηση. Το υλικό που προτείνεται για την διατροφική αγωγή των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας μέσω των εικαστικών τεχνών είναι σχεδιασμένο για την περάτωσή του στο σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας «Ευέλικτη Ζώνη» από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό. Ο σχεδιασμός του στηρίχτηκε πρωτίστως στις αρχές της βιωματικής μάθησης και στη μέθοδο Project, στην παιδαγωγική θεωρία του κονστρουκτιβισμού, στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner αξιοποιώντας παράλληλα τη μουσειοπαιδαγωγική μέθοδο. Οι δραστηριότητες υποστηρίζουν επίσης την ομαδοσυνεργατική διαδικασία μάθησης και την ανακάλυψη της γνώσης μέσα από το διάλογο και την ψυχαγωγία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παιδιά - Διατροφή
τέχνη
Διατροφή - Εκπαίδευση
Σύγχρονη
μουσειακή εκπαίδευση
διατροφή
σχολική ηλικία
Τέχνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)