Καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο δημοτικό σχολείο: μια μελέτη περίπτωσης στη Γ’ δημοτικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο δημοτικό σχολείο: μια μελέτη περίπτωσης στη Γ’ δημοτικού

Μίγκα, Αναστασία

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα πεντάμηνης παρέμβασης με δημιουργικές δραστηριότητες Γλώσσας και Ιστορίας στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας μαθητών Γ’ δημοτικού. Σε δείγμα 90 μαθητών - 49 μαθητές Πειραματικής Ομάδας και 41 μαθητές Ομάδας Ελέγχου - χορηγήθηκε το τεστ αξιολόγησης της δυνατότητας για δημιουργικότητα (EPOC) των Lubart, Besançon, & Barbot (2011) πριν και μετά την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στους μαθητές της Πειραματικής Ομάδας. Οι αναλύσεις ανέδειξαν τη στατιστικά σημαντική βελτίωση των επιπέδων της δημιουργικότητας των μαθητών της Πειραματικής Ομάδας μετά την παρέμβαση, ως προς τον γραφικό τομέα, σε αντίθεση με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, καθώς και τη μη αναμενόμενη πτώση των επιδόσεών τους στις λεκτικές δραστηριότητες του τεστ, με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, αντιθέτως, να παρουσιάζουν μικρή βελτίωση. Τα ευρήματα παρουσιάζονται αναλυτικά και ερμηνεύονται. Παρουσιάζονται, επίσης, οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δημιουργικότητα
αποκλίνουσα σκέψη
συγκλίνουσα σκέψη
δημιουργικότητα
Εκπαίδευση - Μεθοδολογία
δημιουργικές δραστηριότητες
Δημοτικά σχολεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.