Αποτύπωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τομέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας –Διπλαρείου Σχολής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Αποτύπωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τομέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας –Διπλαρείου Σχολής

Μπίτης, Αθανάσιος

Με άξονα το Εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ και τον ρόλο του στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, στη βελτίωση της διοίκησης και στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην «Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειο Σχολή», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των διοικητικών της στελεχών, των σπουδαστών και αποφοίτων της σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του οργανισμού, τις προοπτικές σύνδεσης με την αγορά εργασίας κ.α.. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση ερωτηματολογίου από δείγμα 195 σπουδαστών και αποφοίτων, καθώς και μέσω συνεντεύξεων σε στελέχη και εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας – Διπλαρείου Σχολής.Οι σύγχρονες συνθήκες στην αγορά εργασίας, επιβάλλουν τη διαρκή προσαρμογή των εκπαιδευτικών οργανισμών στις νέες συνθήκες, κατά τρόπο που να ταυτίζονται οι επιθυμίες και οι ανάγκες των ατόμων με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της αγοράς εργασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κατάρτιση
Μάρκετινγκ της Εκπαίδευσης
Ικανοποίηση σπουδαστών
Τεχνική εκπαίδευση - Ελλάδα
Επαγγέλματα
Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή
Μάρκετινγκ
Ειδικότητες
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Ιδιωτικά σχολεία - Ελλάδα
Αγορά Εργασίας
Εκπαίδευση - Διοίκηση και οργάνωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.