Αποτύπωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τομέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας –Διπλαρείου Σχολής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αποτύπωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τομέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας –Διπλαρείου Σχολής

Μπίτης, Αθανάσιος

Με άξονα το Εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ και τον ρόλο του στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, στη βελτίωση της διοίκησης και στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην «Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειο Σχολή», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των διοικητικών της στελεχών, των σπουδαστών και αποφοίτων της σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του οργανισμού, τις προοπτικές σύνδεσης με την αγορά εργασίας κ.α.. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση ερωτηματολογίου από δείγμα 195 σπουδαστών και αποφοίτων, καθώς και μέσω συνεντεύξεων σε στελέχη και εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας – Διπλαρείου Σχολής.Οι σύγχρονες συνθήκες στην αγορά εργασίας, επιβάλλουν τη διαρκή προσαρμογή των εκπαιδευτικών οργανισμών στις νέες συνθήκες, κατά τρόπο που να ταυτίζονται οι επιθυμίες και οι ανάγκες των ατόμων με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της αγοράς εργασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κατάρτιση
Μάρκετινγκ της Εκπαίδευσης
Ικανοποίηση σπουδαστών
Τεχνική εκπαίδευση - Ελλάδα
Επαγγέλματα
Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή
Μάρκετινγκ
Ειδικότητες
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Ιδιωτικά σχολεία - Ελλάδα
Αγορά Εργασίας
Εκπαίδευση - Διοίκηση και οργάνωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)