Η συμβολή του τουρισμού στην βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Πάργας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η συμβολή του τουρισμού στην βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Πάργας

Μάρης, Αντώνιος

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει το ζήτημα του τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο Πάργας. Η παρούσα μελέτη, εκπονείται σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης, σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αφού αρχικά διερευνήθηκαν οι έννοιες του τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι το μοντέλο του μαζικού τουρισμού είναι πλέον παρωχημένο και μη βιώσιμο από οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης. Έπειτα εκπονήθηκε το ερευνητικό μέρος, όπου μοιράστηκαν 200 ερωτηματολόγια, 100 σε κατοίκους και 100 σε επιχειρηματίες της περιοχής, ώστε να αποτυπωθούν οι απόψεις για την τουριστική ζήτηση, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τις προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης και τα πιθανά οφέλη που θα προκύψουν, το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη και τις απόψεις σχετικά με το προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η τουριστική ανάπτυξη. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση διαστρωματικών δεδομένων και προέκυψε ότι οι απόψεις των κατοίκων σχετίζονται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το δείγμα συμφωνεί ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της περιοχής, αναγνωρίζουν τη συμβολή του τουρισμού στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και επιθυμούν την ανάπτυξη του. Επίσης, φαίνεται να είναι ενημερωμένοι για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και θεωρούν πως η περιοχή διαθέτει τα στοιχεία, που επιτρέπουν την περαιτέρω και προς άλλες κατευθύνσεις τουριστική του ανάπτυξη, ενώ κρίνουν ότι η μη υιοθέτηση ενός οργανωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τουρισμός
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Πάργα
Έρευνα
Τουρισμός - Ελλάδα
Στρατηγικός Σχεδιασμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.