Η συμβολή του τουρισμού στην βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Πάργας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η συμβολή του τουρισμού στην βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Πάργας

Μάρης, Αντώνιος

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει το ζήτημα του τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο Πάργας. Η παρούσα μελέτη, εκπονείται σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης, σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αφού αρχικά διερευνήθηκαν οι έννοιες του τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι το μοντέλο του μαζικού τουρισμού είναι πλέον παρωχημένο και μη βιώσιμο από οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης. Έπειτα εκπονήθηκε το ερευνητικό μέρος, όπου μοιράστηκαν 200 ερωτηματολόγια, 100 σε κατοίκους και 100 σε επιχειρηματίες της περιοχής, ώστε να αποτυπωθούν οι απόψεις για την τουριστική ζήτηση, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τις προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης και τα πιθανά οφέλη που θα προκύψουν, το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη και τις απόψεις σχετικά με το προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η τουριστική ανάπτυξη. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση διαστρωματικών δεδομένων και προέκυψε ότι οι απόψεις των κατοίκων σχετίζονται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το δείγμα συμφωνεί ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της περιοχής, αναγνωρίζουν τη συμβολή του τουρισμού στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και επιθυμούν την ανάπτυξη του. Επίσης, φαίνεται να είναι ενημερωμένοι για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και θεωρούν πως η περιοχή διαθέτει τα στοιχεία, που επιτρέπουν την περαιτέρω και προς άλλες κατευθύνσεις τουριστική του ανάπτυξη, ενώ κρίνουν ότι η μη υιοθέτηση ενός οργανωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τουρισμός
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Πάργα
Έρευνα
Τουρισμός - Ελλάδα
Στρατηγικός Σχεδιασμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)