Βιώνοντας την μοναξιά στο εργασιακό περιβάλλον της εκπαίδευσης: διερευνώντας τη σχέση μεταξύ μοναξιάς των εκπαιδευτικών και της κοινωνικής ανταλλαγής τους με την ηγεσία καθώς και με το ψυχολογικό τους κεφάλαιο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βιώνοντας την μοναξιά στο εργασιακό περιβάλλον της εκπαίδευσης: διερευνώντας τη σχέση μεταξύ μοναξιάς των εκπαιδευτικών και της κοινωνικής ανταλλαγής τους με την ηγεσία καθώς και με το ψυχολογικό τους κεφάλαιο

Δόλογλου, Μαρία

Η παρούσα μελέτη προσπάθησε να διερευνήσει το βίωμα της μοναξιάς στο εργασιακό περιβάλλον της εκπαίδευσης και πως αυτή συσχετίζεται με την σχέση που αναπτύσσουν οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί με την ηγεσία του σχολείου στα πλαίσια της θεωρίας ανταλλαγής μέλους –ηγεσίας καθώς και στο πως συσχετίζεται με το ψυχολογικό τους κεφάλαιο που αποτελείται από τους παράγοντες της ελπίδας ,της αισιοδοξίας ,της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας .Στην έρευνα συμμετείχαν 216 εκπαιδευτικοί του λεκανοπεδίου Αττικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,στους οποίους χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο και στην συνέχεια προχωρήσαμε σε στατιστική ανάλυση των απαντήσεων από τις οποίες αναδείχθηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην μοναξιά και την σχέση ανταλλαγής μέλους –ηγεσίας καθώς και αρνητική συσχέτιση της μοναξιάς και του ψυχολογικού κεφαλαίου των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματά μας ενθαρρύνουν την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος από τους ερευνητές όσον αφορά το αίσθημα της μοναξιάς στο εργασιακό περιβάλλον και πως αυτό σχετίζεται με την οργανωσιακή συμπεριφορά των εργαζομένων στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εργασιακό περιβάλλον
Εκπαιδευτικοί - Ψυχική υγεία
Εργασία και εργαζόμενοι - Ελλάδα - Ψυχολογικές απόψεις
κοινωνική ανταλλαγή
ψυχολογικό κεφάλαιο
Μοναξιά
Καθηγητές - Ψυχολογία
Μοναξιά στο χώρο εργασίας
θεωρία της ανταλλαγής μέλους –ηγεσίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-09-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)