Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας & Κατευθύνσεις βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας & Κατευθύνσεις βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού

Γιαμαλάκη, Δέσποινα

Ο κίνδυνος των φυσικών καταστροφών εντείνεται με την πάροδο του χρόνου, τόσο σε εθνική, όσο σε παγκόσμια κλίμακα. Η τάση αυτή οφείλεται αφενός στις μορφοκλιματικές αλλαγές και αφετέρου, στις έντονες επεμβάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο πεδίο των φυσικών καταστροφών ανήκει και το φαινόμενο της ποτάμιας πλημμύρας, του οποίου οι επιπτώσεις είναι βαρύνουσας σημασίας, τόσο από πλευράς κόστους σε ανθρώπινες ζωές, όσο και από πλευράς οικονομικών, αλλά και περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην παρούσα έρευνα προτείνεται η ανάπτυξη ενός μοντέλου εκτίμησης της επικινδυνότητας για εκδήλωση πλημμύρας σε περιφερειακή κλίμακα με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems – GIS). Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες αναλυτικές λειτουργίες πραγματοποιείται σταθμισμένη χαρτογραφική υπέρθεση με πλήθος παραγόντων, οι οποίοι βιβλιογραφικά σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα (χωρική κατανομή της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, μορφολογικές κλίσεις του ανάγλυφου, υψομετρικές ζώνες, συγκέντρωση ροής, λιθολογία γεωλογικών σχηματισμών, χρήσεις/καλύψεις γης). Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η χαρτογράφηση της περιοχής ως προς τη συνολική επικινδυνότητα για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.Ως μελέτη περίπτωσης ορίστηκε τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Αχαΐας, το οποίο διαχρονικά φαίνεται να είναι ευάλωτο σε εκδήλωση φυσικών καταστροφών και κατά συνέπεια παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των πλημμυρικών επεισοδίων στη μελετώμενη περιοχή, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, προτείνονται μέτρα και πολιτικές βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
πλημμύρα
επικινδυνότητα
Αχαΐα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)