Ανάπτυξη συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης αμαξιδίου με χρήση Arduino

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης αμαξιδίου με χρήση Arduino

Χατζηλένας, Χρήστος

Η κύρια ιδέα της παρούσας πτυχιακής ήταν η δημιουργία ενός αμαξιδίου με ενσωματωμένο Arduino Yun που συνδέεται μέσω Wi - Fi σε έναν υπολογιστή, από τον οποίο ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το όχημα . Η επικοινωνία είναι μεταξύ ενός διακομιστή (όχημα) και ενός πελάτη (ιστοσελίδα). Προσθέτοντας μια web - κάμερα στο αμαξίδιο, ο χρήστης μπορεί να κινήσει το όχημα ακόμη και αν βρίσκεται σε διαφορετικό δωμάτιο. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επικοινωνία επιτυγχάνεται μόνο όταν ο διακομιστής (όχημα) και ο Πελάτης (ιστοσελίδα) είναι στο ίδιο δίκτυο. Προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η χρήση του οχήματος σε χαμηλό φωτισμό, προστέθηκαν μια φωτοαντίσταση και κάποια υπέρυθρα leds.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εφαρμογές έξυπνων πόλεων
προγραμματισμός πλατφόρμας Arduino

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.