Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό marketing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό marketing

Τζιάστα, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με στόχο να περιγράψει το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και το ηλεκτρονικό marketing. Γίνεται ανάλυση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθώς και κάποια χαρακτηριστικά που το αποτελούν. Επίσης αναλύεται η προβολή της επιχείρησης μέσω διαδικτύου καθώς και το e-marketing. Η έρευνα που έγινε αφορούσε το διαδίκτυο και τις συνήθειες των ατόμων που το χρησιμοποιούν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι χρηστές του διαδικτύου αυξάνονται καθημερινά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι ηλεκτρονικές αγορές. Δείχνουν να εμπιστεύονται πλέον αρκετά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύουν να διατηρούν τις αμφιβολίες τους. Παρά ταύτα οι χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα είναι ικανοποιημένοι από τις αγορές τους αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις διαδικασίες οι εταιρίες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Electronic commerce
Τηλεαγορές
Telemarketing

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.