Βάρος γέννησης και διατροφικές συνήθειες της μητέρας στην κύηση: επιδημιολογική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βάρος γέννησης και διατροφικές συνήθειες της μητέρας στην κύηση: επιδημιολογική μελέτη

Παραστατίδου, Σταυρούλα

Εισαγωγή: Το βάρος γέννησης του νεογνού αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη της εμβρυϊκής ανάπτυξης με θεμελιώδη σημασία για την περιγεννητική νοσηρότητα και θνητότητα, αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη ζωή του παιδιού, του εφήβου, και του ενήλικα. Σκοπός: Να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του βάρους γέννησης και των διατροφικών συνηθειών της μητέρας, και ειδικότερα της κατανάλωσης αλκοόλ, στη διάρκεια της κύησης. Μεθοδολογία: Το δείγμα της παρούσας εργασίας με 1542 παιδιά και τις μητέρες τους αποτελεί μέρος μιας εθνικής επιδημιολογικής μελέτης που διεξήχθη από το 1997 ως το 2007 σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας. Τα δεδομένα της έρευνας σχετικά με το βάρος γέννησης των παιδιών, την κατανάλωση αλκοόλ και τα λοιπά στοιχεία και τις συνήθειες της μητέρας στην κύηση συλλέχθηκαν κατόπιν τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τις μητέρες των παιδιών με τη χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Αποτελέσματα: Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση μετά τον έλεγχο για γνωστούς συγχυτικούς παράγοντες δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της κατανάλωσης αλκοόλ από τη μητέρα στη διάρκεια της κύησης με το βάρος γέννησης του παιδιού. Στατιστικά σημαντική ήταν η επίδραση του φύλου, του δείκτη μάζας σώματος της μητέρας, της διάρκειας της κύησης, της πρόσληψης βάρους στη διάρκεια της κύησης, της αρτηριακής υπέρτασης, και του σακχαρώδους διαβήτη στην κύηση στον καθορισμό του βάρους γέννησης του παιδιού μετά από διόρθωση για τους υπόλοιπους παράγοντες που συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο. Συμπεράσματα: Η κατανάλωση αλκοόλ από τη μητέρα στη διάρκεια της κύησης, και συγκεκριμένα στα χαμηλά ως μέτρια επίπεδα κατανάλωσης που καταγράφηκαν στην παρούσα επιδημιολογική μελέτη, δε φαίνεται να έχει επίδραση στο βάρος γέννησης του παιδιού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

εμβρυϊκή ανάπτυξη
αιθανόλη
αλκοόλ
βάρος γέννησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.