Διερεύνηση της επίδρασης εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων σε καρκινικά κύτταρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διερεύνηση της επίδρασης εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων σε καρκινικά κύτταρα

Τρίμη, Βασιλική

ΕΙΣΑΓΩΓΗΤο οστεοσάρκωμα είναι ο πιο κοινός πρωτογενής κακοήθης όγκος του μεσεγχυματικού ιστού του οστού στους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους. Πειραματικές και επιδημιολογικές μελέτες, προτείνουν τη χρήση φυσικών προϊόντων, ως έναν νέο τρόπο πρόληψης του καρκίνου αλλά και ως μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική στην αντιμετώπισή του. Αυτό το είδος θεραπείας είναι γνωστό ως χημειοπροφύλαξη.Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η πιθανή χημειοπροστατευτική δράση φυτικών εκχυλισμάτων, σε κύτταρα οστεοσαρκώματος, MG-63.Στα κύτταρα MG-63 χορηγήθηκαν τα φυτικά εκχυλίσματα των Crocus sativus, Pinus nigra, Cotinus coggygria, Pisum sativum, Salvia fruticosa και Iris unguicularis και αξιολογήθηκε η επίδρασή τους στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Επίσης, μελετήθηκε η αυτοφαγική δραστηριότητα των κυττάρων MG-63, μέσω ποσοτικής εκτίμησης των αυτοφαγικών δεικτών p62 και NBR1.Παρατηρήθηκε ότι τα φυτικά εκχυλίσματα των Crocus sativus, Pinus nigra, Cotinus coggygria, Salvia fruticosa και Iris unguicularis, ανέστειλαν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο, ενώ το εκχύλισμα του φυτού Pisum sativum, δεν είχε καμία επίδραση στον πολλαπλασιασμό τους. Επίσης, η μελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών p62 και NBR1 κατέδειξε ότι, τα εκχυλίσματα των Cotinus coggygria, Pinus nigra και Crocus sativus, προκαλούν αναστολή της αυτοφαγικής ροής στα κύτταρα MG-63, ενώ τα εκχυλίσματα Salvia fruticosa και Iris unguicularis την επάγουν.Tα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα φυτικά εκχυλίσματα Crocus sativus, Pinus nigra, Cotinus coggygria, Salvia fruticosa και Iris unguicularis επιδρούν τόσο στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων MG-63, όσο και στον αυτοφαγικό μηχανισμό τους και θα μπορούσαν να ενσωματωθούν επικουρικά στα θεραπευτικά σχήματα χημειοπροστασίας ή/και στα θεραπευτικά σχήματα των μεταβολικών νοσημάτων των οστών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

καρκινικά κύτταρα MG-63
Φυτικά εκχυλίσματα
αυτοφαγία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.