Επίδραση διατροφικής παρέμβασης με γιαούρτι (εμπλουτισμένο ή μη) σε φαινομενικά υγιή πληθυσμό σε δείκτες θρόμβωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επίδραση διατροφικής παρέμβασης με γιαούρτι (εμπλουτισμένο ή μη) σε φαινομενικά υγιή πληθυσμό σε δείκτες θρόμβωσης

Καψάλης, Χαράλαμπος

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η πρώτη αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως, με τη θρόμβωση, η οποία προάγεται από τη συσσώρευση αιμοπεταλίων και με τη δράση του PAF, να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της. Έτσι, σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η επίδραση τηςκαθημερινής λήψης εμπλουτισμένου σε OΟPLE (βιοδραστικά λιποειδή ελαιοπυρήνα) γιαουρτιού στην ικανότητα των αιμοπεταλίων να ενεργοποιούνται προς συσσώρευση από τρεις παράγοντες: PAF, ADP και TRAP. Στη μελέτη συμμετείχαν 69 υγιείς εθελοντές (25–60 ετών, ΒΜΙ 25–35 kg/m2), τυχαιοποιημένοι σε 3 ομάδες (ελέγχου, κοινό και εμπλουτισμένο γιαούρτι) για δυο μήνες. Ελήφθησαν 3 δείγματα αίματος (0, 4 και 8 εβδομάδες). Στατιστικά σημαντικές αυξήσεις φάνηκαν στις τιμές EC50PAF (Ρ=0,008) και logEC50PAF (Ρ=0,005) της ομάδας εμπλουτισμένου γιαουρτιού μεταξύ 0 και 4 εβδομάδων και, στο ίδιο χρονικό διάστημα, στις τιμές EC50PAF (Ρ=0,029), EC50¬¬TRAP (P=0,037) και logEC50¬¬TRAP (P=0,048) της ομάδας κοινού γιαουρτιού. Επομένως, η καθημερινή κατανάλωση τόσο κοινού, όσο και εμπλουτισμένου σε OOPLE γιαουρτιού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της θρομβωτικής ικανότητας του οργανισμού, δηλαδή να εμφανίσει καρδιοπροστατευτική δράση, κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακή νόσος
PAF
OOPLE
αιμοπετάλια
εμπλουτισμένο γιαούρτι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.