Σχηματίζοντας δίκτυα επικοινωνίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε έκτακτη κατάσταση σε περίπτωση φυσικής καταστροφής διαπερνώντας τον αστικό ιστό του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχηματίζοντας δίκτυα επικοινωνίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε έκτακτη κατάσταση σε περίπτωση φυσικής καταστροφής διαπερνώντας τον αστικό ιστό του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας

Παναγοπούλου, Δήμητρα

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να αναδείξει βασικές πτυχές της απόκρισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο κέντρο της Αθήνας και να κάνει μία εισαγωγή σχετικά με την απόκριση της υγείας σε έκτακτη συνθήκη. Η εργασία αναπτύσσεται σύμφωνα με τη δική της γεωγραφική προσέγγιση και για αυτό το λόγο, το περιεχόμενό της φέρει διεπιστημονική οπτική ως προς την ανάπτυξη της παρούσας έρευνας. Σκοπό έχει να αναδείξει ζητήματα όπως η απόκριση των νοσοκομείων και πιο ειδικά την υπόθεση της συνεργασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην πόλη της Αθήνας. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός μιας μητρόπολης οφείλει να συμπεριλαμβάνει σχεδιασμό για την καλύτερη απόκριση της υγείας ειδικά όταν πρόκειται για νοσοκομεία, τα οποία σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να μένουν αλώβητα. Ένας σχεδιασμός με αναπτυξιακές προοπτικές για την πόλη, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του, τα στάδια του "κύκλου μιας καταστροφής" και ειδικά την έκτακτη κατάσταση. Οι κρίσιμες δομές της υγείας, τα νοσοκομεία, είναι οι πρώτες που αποκρίνονται για την αντιμετώπιση ενός μαζικού καταστροφικού γεγονότος και βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση και αλληλεπίδραση, επομένως η εργασία θέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε επίπεδο έρευνας, εάν είναι δυνατή η συνεργασία των νοσοκομείων, χρησιμοποιώντας αποδοτικά τον αστικό ιστό της μητρόπολης της Αθήνας. Στο κυρίως κείμενο αναλύονται οι έννοιες της έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τα νοσοκομεία, γίνεται περιγραφή σχεικά με την περιοχή μελέτης και στη συνέχεια αναλύεται ο αστικός ιστός της Αθήνας με σκοπό την ανάδειξη πτυχών για τη συνεργασία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Αθήνας μέσα από αστικά δίκτυα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αστικός σχεδιασμός
έκτακτη ανάγκη καταστροφές
Νοσοκομεία
Αθήνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.