Αναζητώντας την "ανάπτυξη": ελεύθερες οικονομικές ζώνες στην Ελλάδα: μια κριτική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αναζητώντας την "ανάπτυξη": ελεύθερες οικονομικές ζώνες στην Ελλάδα: μια κριτική προσέγγιση

Μακρυγιάννη, Χριστίνα

Σήμερα, που η οικονομική κρίση της Ελλάδας κατέστησε σαφές ότι το προϋπάρχον ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης υπέφερε από δομικά μειονεκτήματα, η αναπτυξιακή στρατηγική των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ), προκύπτει ως απάντηση:(1) στην πολιτική πίεση για επενδύσεις και δημιουργία οικονομιών κλίμακας και(2) στην έλλειψη πολιτικών οργάνων/στρατηγικών να περιορίσουν την αλλοτρίωση του κράτους.Στο παρόν κείμενο, ερευνάται και αναλύεται γιατί, και πώς εξελίσσονται οι ΕΟΖ παγκοσμίως υπό διαφορετικές οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και χωρικές συνθήκες και σε διαφορετικές κλίμακες (διεθνείς, εθνικές, τοπικές) .Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σκοπιμότητας υλοποίησης της ΕΟΖ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για την τοπική περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον παρουσιάζεται η θεσμική, πολιτική και κοινωνική ωριμότητα και ο χαρακτήρας του έργου από γεωγραφικής και αναπτυξιακής πλευράς και οι ευκαιρίες του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια ως επιχειρηματική υποδομή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ειδικές Οικονομικές Ζώνες Μακεδονία Θράκη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.